Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016-2017

l.p.

Nauczyciel prowadzący

Nazwa  zajęć

Krótki opis zajęć - program

Kto może
w nich uczestniczyć

Termin

Miejsce

 1.

Dorota Jaszczyk

Język polski dla ambitnych I

- rozwijanie zainteresowań literackich i językowych

- wybrane lektury, ciekawostki, twórcze pisanie, projekty, recytacja, gry teatralne,

- możliwe sobotnie wyjścia na koncert, wystawę lub do teatru

Uczniowie klasy Ic 

i chętni z innych klas

Poniedziałek

1 lekcja

tydzień B

Sala 34

Język polski dla ambitnych II

 

- uzupełnianie wiadomości,

- rozwijanie umiejętności polonistycznych,

- ciekawe teksty, niebanalne zadania

Uczniowie klasy 2d

I chętni z innych klas

Czwartek

1 lekcja

tydzień B

Sala 34

 2.

Anna Bednarczyk

Koło teatralne

- przygotowanie przedstawień szkolnych,

- przygotowanie do konkursów recytatorskich

Uczniowie wszystkich klas

Czwartek  15.40-16.25

Sala 21

 3.

Barbara Gadzinowska

Kółko matematyczne

 

Przeznaczone są dla chętnych uczniów.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

Uczniowie klasy 1a

 

 

Wtorek
14.50-15-35

 

 

Sala 22

 

 4.

Adam Beczek

Programowanie
w języku Scratch

 

Przeznaczone są dla wszystkich chętnych uczniów.

Podstawy programowania w języku programowania „Scratch”

Uczniowie
klas I i II

 

Czwartek

17.10-18.00

 

Sala 13

 

 

 5.

Agnieszka Czerniawska

Koło religijne

- przygotowanie do udziału
w konkursach religijnych,

- prowadzenie eliminacji
do poszczególnych etapów konkursów religijnych

Uczniowie wszystkich klas

Czwartek  15.40-16.25

Sala 11

 6.

Elżbieta Feltynowska

Koło muzyczne
Chór

- nauka gry na instrumentach

- zajęcia wokalne

Uczniowie wszystkich klas, głównie klas pierwszych

Wtorki 15.40-16.25

Sala 5

 7.

Urszula Meszyńska

Przygotowanie
do konkursów

 

- przygotowanie do konkursów: recytatorskiego, piosenki a także przedstawienia w języku rosyjskim.

Podczas zajęć uczniowie będą poszerzać wiedzę o krajach rosyjskiego obszaru językowego,
a także doskonalić poszczególne umiejętności językowe, wzbogacać słownictwo i struktury gramatyczne, uczyć się stosować zdobytą wiedzę
w sytuacjach praktycznych. Zajęcia przeznaczone są głównie dla uczniów zdolnych i dla tych, którzy chcą lepiej poznać kulturę rosyjską.

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy chętni

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

Środa

16.30-17.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 08

 8.

Barbara Piecko

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. polskiego

- powtórzenie materiału pod kątem egzaminu,

- ćwiczenie umiejętności niezbędnych do napisania dobrze  egzaminu

Uczniowie
 klasy IIIa

Czwartki  tydzień A

Sala 12

 9.

Dorota Jaszczyk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. polskiego

- powtórzenie i uzupełnienie
  wiadomości

- pisanie wypracowań,

- ćwiczenia ortograficzne
  i interpunkcyjne,

- rozwiązywanie testów

Uczniowie
klasy IIIc

Środy na 3 i 4 lekcji

w tygodniu B

Sala 34

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. polskiego

- powtórzenie i uzupełnienie
  wiadomości

- pisanie wypracowań,

- ćwiczenia ortograficzne
  i interpunkcyjne,

- rozwiązywanie testów

Uczniowie klasy IIIs

Czwartek 1 i 2 lekcja

w tygodniu A

Sala 34

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. polskiego

- powtórzenie i uzupełnienie
  wiadomości

- pisanie wypracowań,

- ćwiczenia ortograficzne
  i interpunkcyjne,

- rozwiązywanie testów

Zajęcia indywidualne Jakub Osuch z klasy

IIIb

Środa 1 i 2 lekcja

w tygodniu A

Sala 34

 10.

Bożena Grzesik

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. polskiego

- Ćwiczenia w rozumieniu czytanego
   tekstu,

-  Doskonalenie umiejętność
wykorzystywania wiedzy w praktyce,

-  Doskonalenie analizy i interpretacji
   tekstów kultury,

-  Ćwiczenia w tworzeniu  własnej  
    wypowiedzi pisemnej

Uczniowie klasy IIIb

Środa  2 i 3 lekcja 

w tygodniu A

Sala 3311.

 

 

 

 

 11.

 

 

 

 

Elżbieta Giemza

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z matematyki

 

 

 

 

 

 

- utrwalenie zdobytych umiejętności w czasie nauki w gimnazjum

- wyeliminowanie braków w wiedzy matematycznej

- przedstawienie różnorodnych metod rozwiązywania zadań

- powtórzenie wiedzy teoretycznej/ wzorów geometrycznych

- rozwiązywanie przykładowych egzaminów gimnazjalnych.

Uczniowie klasy 3s

Czwartek:
1 i 2 godz. lekcyjna co drugi tydzień

Sala 23

 12.

Ewa Duvnjak

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z matematyki

 

Przeznaczone są dla wszystkich uczniów.

Ich cel, to powtórzenie wszystkich treści programowych; rozwiązywanie zadań takiego typu, jakie występują na egzaminie gimnazjalnym.

Uczniowie
klasy 3a

Czwartek

8.00 – 8.45

 co 2 tygodnie

Pierwsze zajęcia- 8.09.2016r.

Sala 22

 13.

Ewa Kokiernak - Jurkiewicz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z matematyki

 

 

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z matematyki

 

 

 

Przeznaczone są dla wszystkich uczniów.

Ich cel, to powtórzenie wszystkich treści z podstawy programowej objętych nauczaniem matematyki; rozwiązywanie zadań takiego typu, jakie występują na egzaminie gimnazjalnym.

Przeznaczone są dla wszystkich uczniów.

Ich cel, to powtórzenie wszystkich treści z podstawy programowej objętych nauczaniem matematyki; rozwiązywanie zadań takiego typu, jakie występują na egzaminie gimnazjalnym

Uczniowie
klasy 3b

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie
klasy 3c

 

Środa

8.55 – 10.40

co 2 tygodnie

Pierwsze zajęcia- 7.09.2016r.

 

 

Środa

8.55 – 10.40

co 2 tygodnie

Pierwsze zajęcia- 14.09.2016r.

 

 

Sala 35

 

 

 

 

 

 

 

Sala 35

 14.

Katarzyna Iwanejko

Zajęcia uzupełniające braki z historii i wosu- konsultacje

- możliwość uzupełnienia wiadomości,

- możliwość poprawy kartkówek
i sprawdzianów,

- możliwość przygotowania
do konkursów,

- omówienie projektów edukacyjnych z WOS-u

Uczniowie
klas II i III

Wtorek 14.

Czwartek 16.25 

(po wcześniejszym uzgodnieniu)

Sala 23

 15.

Monika Zielińska

Zajęcia wyrównawcze
z historii

- wyrównywanie braków wiedzy
i umiejętności uczniów poprzez pracę indywidualną,

- możliwość poprawy ocen,

- rozwijanie zainteresowań historycznych

Uczniowie
klas I i III

Wtorek 

13.55-14.40

Sala 37

 16.

Bożena Grzesik

Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne
z j. polskiego

- wyrównywanie zaległości i braków edukacyjnych

- pomoc w zrozumieniu tego,
co niezrozumiałe,

- przygotowanie do sprawdzianów, testów, kartkówek,

- doskonalenie form wypowiedzi,

- możliwość poprawy sprawdzianów, testów itp.,

- doskonalenie sprawności językowej (utrwalenie wiadomości z gramatyki)

Uczniowie klasy Id

Piątek 

13.55-14.40

w tygodniu A

Sala 33

 17.

Dorota Jaszczyk

Zajęcia wyrównawcze
z j. polskiego

 

 

 

 

 

- uzupełnianie wiadomości ze szkoły podstawowej,

- wyrównywanie zaległości spowodowanych nieobecnościami,

- wyjaśnienie trudniejszych zagadnień,

- wspólne lektury i pisanie wypracowań,

- pomoc w odrabianiu prac domowych,

- techniki uczenia się

Uczniowie  klasy 1c

i chętni z innych klas

Poniedziałek

1 lekcja

Tydzień A

Sala 34

 18.

Mar’yan Boreslavskyy

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. angielskiego

- powtórzenie słownictwa
i gramatyki

- utrwalenie umiejętności językowych tj. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie, mówienie

- rozwiązywanie testów językowych

Uczniowie klas 3a,s

 

 

 

Wtorek,

11.45-12.30

 

 

Sala 9

 

 

 

 

 19.

Roman Bodzento

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 z j. angielskiego

- powtórzenie słownictwa
 i gramatyki

- utrwalenie umiejętności językowych tj. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie, mówienie

- rozwiązywanie testów językowych

Uczniowie klas 3b,c

Środa,

8.00-8.45

Sala 09

 20.

Elżbieta Gembal

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z j. niemieckiego

- powtórzenie słownictwa
 i gramatyki

- utrwalenie umiejętności językowych tj. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie, mówienie

- rozwiązywanie testów językowych

Uczniowie klas 3a,s

 

 

 

Wtorek,

11.45-12.30

 

 

 

Sala 05

 

 

 

 

 21.

Katarzyna Nowicka

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
 z j. niemieckiego

- powtórzenie słownictwa
 i gramatyki

- utrwalenie umiejętności językowych tj. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie, mówienie

- rozwiązywanie testów językowych

Uczniowie klas 3a,s

 

 

Uczniowie klas 3b,c

Wtorek,

11.45-12.30

 

Piątek

7.15-8.00

Sala 12

 

 

Sala 12

 22.

Urszula Meszyńska

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

z j. rosyjskiego

- powtórzenie słownictwa
 i gramatyki

- utrwalenie umiejętności językowych tj. czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pisanie, mówienie

- rozwiązywanie testów językowych

Uczniowie klas 3

 

Poniedziałek

16.30-17.15

 

Sala 08

 

 23.

Lucyna Krupińska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki

 

 

 

 

Zapoznanie z wymaganiami egzaminacyjnymi z fizyki.

Powtórzenie materiału z klasy I i II.

Rozwiązywanie zadań w standardzie egzaminacyjnym.

Uczniowie kl. IIIa

 

Uczniowie kl. IIIb

 

Uczniowie kl. IIIc

 

Uczniowie kl. IIIs

Środa 9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

Wtorek 8.00-8.45
(co dwa tygodnie)

Wtorek 8.00-8.45

(co dwa tygodnie)

Środa 9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

Sala 28

 

Sala 28

 

Sala 28

 

Sala 28

 24.

Bożena Kowalczyk

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
z geografii

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z geografii oraz motywowanie uczniów do pracy w tym zakresie.
W czasie zajęć uczniowie powtórzą treści zawarte w podstawie programowej oraz kształcić będą wymagane umiejętności. Poprzez rozwiazywanie testów gimnazjalnych będą wdrażani
do rozwiązywania zadań w formule występującej na egzaminie.

Uczniowie kl. IIIa

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIb

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIc

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIs

(cała kasa)

Piątek  9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

 

Piątek 8.00-8.45
(co dwa tygodnie)

 

Piątek  8.00-8.45

(co dwa tygodnie)

 

Piątek 9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

Sala 38

 

 

Sala 38

 

 

Sala 38

 

 

Sala 38

 25.

Kamila Klonowska

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii

 

 

 

 

 

 

 Przygotowanie uczniów
do egzaminu gimnazjalnego
z biologii .Motywowanie uczniów
do pracy w tym zakresie.
W czasie zajęć  powtarzane będą  treści zawarte w podstawie programowej . Kształcone będą wymagane umiejętności. Poprzez rozwiazywanie testów gimnazjalnych uczniowie będą wdrażani do rozwiązywania zadań
w formule występującej na egzaminie.

Uczniowie kl. IIIb

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIc

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIs

(cała kasa)

Wtorek 8.00-8.45

(co dwa tygodnie)

 

Wtorek 8.00-8.45
(co dwa tygodnie)

 

Piątek  8.00-8.45

(co dwa tygodnie)

Sala 26

 

 

Sala 26

 

 

Sala 26

 

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z chemii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów
do egzaminu gimnazjalnego
z chemii .Motywowanie uczniów
do pracy w tym zakresie.
W czasie zajęć  powtarzane będą  treści zawarte w podstawie programowej . Kształcone będą wymagane umiejętności. Poprzez rozwiazywanie testów gimnazjalnych uczniowie będą wdrażani do rozwiązywania zadań
w formule występującej na egzaminie.

Uczniowie kl. IIIa

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIb

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIc

(cała klasa)

 

Uczniowie kl. IIIs

(cała kasa)

Środa  9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

 

Piątek  8.00-8.45
(co dwa tygodnie)

 

 

Piątek  8.00-8.45

(co dwa tygodnie)

 

Środa  9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

Sala 26

 

 

Sala 26

 

 

Sala 26

 

 

Sala 2

26.

Danuta Szymczykiewicz

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii

 

 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z podstawy programowej. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.

Uczniowie kl. IIIa

(cała klasa)

 

 

Piątek   9.55-10.40

(co dwa tygodnie)

 

Sala 27

 

 

 

Danuta Szymczykiewicz

Konsultacje z biologii

 

 

 

 

 

Indywidualna pomoc uczniom. Przygotowanie do udziału
w konkursach (kuratoryjnych, dzielnicowym „Żyj zdrowo
i bezpiecznie” i in.) Stworzenie możliwości poprawiania ocen.

Uczniowie kl. IIIa, IIa, IIb, IIs, IIIa

Wtorek
15.40-16.25

Sala 27

 

 

 27.

Iwona Pasemik

Konsultacje z chemii

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie materiału poznanego na lekcjach, usystematyzowanie wiedzy dotyczącej równań i doświadczeń chemicznych. Możliwość poprawy sprawdzianów i prac klasowych.

Pomoc przy odrabianiu prac domowych.

Rozwiązywanie indywidualnych problemów edukacyjnych uczniów.

-Znajdowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, motywowanie do pracy.

Działy: właściwości substancji, budowa atomu,  woda i roztwory, kwasy, wodorotlenki, sole

 Uczniowie

klas Ia, b, c

 

 

 

Uczniowie
kl. IIa, b, d, s

Poniedziałek
15.40-16.25

 

 

 

Czwartek 14.50-15.35

Sala 26

 

 

 

 

Sala 26

 28.

Agnieszka Kurek

Konsultacje z informatyki i zajęć technicznych

Możliwość poprawy ocen.

Zaliczanie zaległych prac.

Wszyscy uczniowie

 

Czwartek

15.30 – 16.15

Sala 14

 29.

Bożena Grzesik

Konsultacje z języka polskiego

- wyrównywanie zaległości i braków edukacyjnych

- pomoc w zrozumieniu tego,
co niezrozumiałe,

- przygotowanie do sprawdzianów, testów, kartkówek,

- doskonalenie form wypowiedzi,

- możliwość poprawy sprawdzianów, testów itp.,

- doskonalenie sprawności językowej        (pomoc z zrozumieniu zasad gramatyki języka polskiego)

Uczniowie

 klas Ia, Id, IIIb

Poniedziałki  14.50-15.35 

w tygodniu B

Sala 33

 

 30.

 

 

Anna Bednarczyk

Konsultacje z języka polskiego

- praca z uczniem zdolnym- przygotowanie do konkursów,

Indywidualna praca z uczniem wymagającym wsparcia w realizacji pasji humanistycznych

Uczniowie

klas IIb i IIc

Poniedziałki
 8.55- 9.40

Sala 21

 31.

Katarzyna Iwanejko

Opieka nad Samorządem Uczniowskim

- realizacja planu pracy Samorządu  Uczniowskiego

Uczniowie zaangażowani
w pracę SU

W zależności od planu pracy

Sala 23

 32.

Agnieszka Kurek

Prowadzenie strony www

 

Aktualizacja szkolnej strony internetowej

Grupa uczniów wytypowanych przez nauczyciela

Wtorek

15.30 – 16.15

Sala 14

 

 33.

Magdalena Szymańska

zajęcia sportowe

Doskonalenie elementów

techniki i taktyki gry
w badmintona i tenisa stołowego

Wszyscy chętni, którzy chcą rozwijać swoje

umiejętności
z dyscyplin

sportowych badminton

i tenis stołowy
(pin-pong)

poniedziałek

15.40 - 17.10

hala sportowa

 34.

Agnieszka Jadachowska

zajęcia sportowe

Kształtowanie i rozwijanie

sprawności fizycznej.

Zdobywanie podstawowej

wiedzy z zakresu fitness.

Wszystkie chętne

dziewczęta.

czwartek

15.35 - 16.25

salka fitness

 35.

Mateusz Jarosz

zajęcia sportowe

Doskonalenie elementów

techniki gry w piłkę nożną.

Doskonalenie taktyki gry.

Przygotowanie reprezentacji

szkoły do zawodów WOM.

Chłopcy ze wszystkich

poziomów.

środa

15.40 - 17.10

sala

gimnastyczna

 36.

Adam Beczek

piłka siatkowa

turnieje

Przygotowanie do WOM
w piłce siatkowej.

II s i III s dziewczęta

raz w miesiącu