Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wyciąg z regulaminu Odznaki Patrona

Gimnazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego

 

I. Warunki wstępne i wymagania konieczne do ubiegania się o Odznakę Patrona

1. Kandydatami do Odznaki Patrona mogą być uczniowie klas pierwszych i drugich, którzy po I semestrze roku szkolnego spełnili następujące warunki wstępne:
   a) wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania,
   b) średnia ocen co najmniej 4,3,
   c) aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

2. O Odznakę Patrona mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w danym roku szkolnym promocję z wyróżnieniem.

II.  Kryteria przyznawania punktów kandydatom do Odznaki Patrona

1.Ocena zachowania na koniec roku szkolnego.
2. Średnia ocen na koniec roku szkolnego.
3. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
4. Osiągnięcia w konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka.
5. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu dzielnicowym.
6. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu warszawskim.
7. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu wojewódzkim.
8. Osiągnięcia w konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
9. Osiągnięcia w konkursach szkolnych:
    - Konkurs Wiedzy o Patronie, Konkurs Matematyczny im. Aleksandry Łakoty, eliminacje do konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka,
    - inne - m.in. Konkurs Wiedzy o Pradze Północ.
10. Osiągnięcia sportowe:
    - na szczeblu dzielnicowym:
       * klasyfikacja indywidualna,
       * klasyfikacja grupowa;
    - na szczeblu warszawskim,
    - na szczeblu wojewódzkim,
    - na szczeblu ogólnopolskim.
Punkty za poszczególne szczeble nie są sumowane. Pod uwagę brany jest jeden wynik najkorzystniejszy dla ucznia.
11. Udział w życiu szkoły:
    - praca w Samorządzie Uczniowskim,
    - aktywny udział w chórze szkolnym lub zespole instrumentalnym,
    - praca w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej,
    - udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych,
    - dbałość o estetykę klasy i szkoły,
    - inna działalność.
12. Wolontariat:           
    - stała działalność,
    - udział w jednorazowych akcjach.
13. Inne osiągnięcia i zasługi ucznia.

III. Procedura przyznawania Odznaki Patrona

1. Kandydatami do Odznaki Patrona są uczniowie zgłoszeni przez wychowawców podczas sesji klasyfikacyjnej po I semestrze.
2. Dyrektor szkoły wręcza kandydatom Karty Kandydata do Odznaki Patrona, w których uczniowie na bieżąco dokumentują spełnienie szczegółowych kryteriów przyznawania Odznaki. Wpisów dokonują nauczyciele – koordynatorzy poszczególnych osiągnięć.
3. Wychowawcy klas zgłaszają na sesji klasyfikacyjnej po II semestrze kandydatury uczniów spełniających wymagania konieczne przyznania Odznaki.
4. Dyrektor szkoły powołuje pięcioosobową komisję, która analizuje karty kandydatów, przyznaje punkty i typuje po 5 osób z najwyższą liczbą punktów na poziomie klas I i II.
Efekty pracy komisji przedstawiane są na posiedzeniu Radzie Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki dydaktyczno-wychowawcze w danym roku szkolnym.
5. Odznaki Patrona przyznaje w drodze uchwały Rada Pedagogiczna.
6. Odznaki Patrona wręcza uczniom przedstawiciel dyrekcji podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas I i II.