Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Historia szkoły

  Pierwotnie w budynku gimnazjum mieściła się Szkoła Podstawowa nr 49.

  Rozpoczęcie budowy szkoły przy ul. Szanajcy 17/19 nastąpiło w 1957r., a zakończenie i oddanie do użytku w 1959r. W orzeczeniu organizacyjnym szkole nadano numer 49. Numer ten nosiła szkoła przy ul. K. Wójcika 5 do momentu jej zlikwidowania w 1954r. Pierwsze zajęcia szkolne w nowym budynku odbyły się 1 września 1959r. Przywiązując duże znaczenie do wychowawczej roli tradycji kierownictwo szkoły już w pierwszym roku pracy ogłosiło konkurs na patrona szkoły. W konkursie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. W pracach konkursowych zaproponowano gen. K. Pułaskiego jako kandydata na patrona szkoły. W wyniku szeroko zakrojonej pracy wychowawczej zgromadzono materiał dotyczący życia i działalności gen. Pułaskiego, nawiązano kontakt z muzeum w Warce. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 9 czerwca 1962r. z udziałem uczniów, rodziców i przedstawicieli władz. W czasie uroczystości szkole wręczono sztandar ufundowany przez rodziców oraz odsłonięto portret patrona szkoły.

      

 

  Zamknięciem pierwszej dekady w życiu i działalności szkoły były uroczyste obchody w dniu 9 czerwca 1969r. W programie uroczystości dziesięciolecia istnienia szkoły i 190 rocznicy śmierci patrona szkoły było wmurowanie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły i wręczenie sztandaru szczepowi harcerskiemu.

 

  W latach 70-tych szkoła utrzymywała liczne kontakty z nauczycielami i młodzieżą innych krajów: 
1. w 1971r. gościliśmy nauczycieli i uczniów z Czechosłowacji oraz nauczycieli z Ukrainy. 
2. w listopadzie 1971r. odbyło się spotkanie z nauczycielami amerykańskimi. 
3. 22 maja 1975r. gościła w naszej szkole delegacja z Afryki, uczestników Międzynarodowego Kongresu Nauczycielskiego.

  Te kontakty dostarczyły zarówno młodzieży jak i nauczycielom wielu przeżyć i nowych doświadczeń. Były następnie kontynuowane w formie spontanicznej, serdecznej korespondencji i wycieczek.

  Do innych ważnych wydarzeń z życia szkoły można zaliczyć wizytę Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego, która odbyła się 25.IV.76r.

  W 1982r. powołana została fundacja im. Zofii Herwich, nieżyjącej nauczycielki j. polskiego z przedwojennej Szkoły nr 49, jednocześnie pisarki i poetki. Mąż fundatorki Maksymilian Herwich zamieszkały w Szwajcarii spełniając wolę małżonki przekazał szkole znaczną sumę na wzbogacenie zestawu pomocy naukowych. Stworzone było również stypendium dla uczniów wybitnych z języka polskiego.

  W 1984r. uchwałą Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęta została praca nad przyznaniem pierwszej Nagrody Patrona. Nagrodę otrzymywał uczeń klasy ósmej, który wyróżniał wysokimi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, kulturą osobistą, działalnością na rzecz środowiska szkolnego.

  W 1990r. podczas uroczystości XXX-lecia szkoły podstawowej odsłonięto pamiątkową tablicę - płaskorzeźbę gen. K. Pułaskiego.

 

  1 lipca 1997r. przy budynku szkoły otwarta została hala sportowa, z której do dziś mogą korzystać uczniowie. Pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 1997r.

 

  1 września 1999r. w ramach reformy oświaty powołane zostało Gimnazjum Nr 30, w którym rozpoczęło naukę 307 uczniów w 10 klasach.

  11 października 2002r. gimnazjum otrzymało imię gen. Kazimierza Pułaskiego. Rada Szkoły ufundowała Sztandar.

       

    17 czerwca 2003r. uroczyście zakończyli rok szkolny ostatni absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 49 im. gen. Kazimierza Pułaskiego.

  W roku szkolnym 2004/2005 - uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły została przyznana po raz pierwszy Nagroda Patrona dla najlepszego ucznia klas trzecich Gimnazjum nr 30. Ustanowiono również Odznaki Patrona dla wybitnych uczniów klas pierwszych i drugich.

   W marcu 2009 roku odbyły się uroczyste obchody 10-lecia istnienia Gimnazjum nr 30. Fotoreportaż z tej uroczystości można obejrzeć w galerii.

 24 listopada 2011r. odbyła się w naszej szkole III Sztafeta Pokoleń, w ramach której zaprezentowane zostało uroczyste przedstawienie mające na celu ocalić i propagować idee patriotyczne wśród młodzieży praskich szkół.

 

Od wielu lat gimnazjum organizuje różne konkursy dzielnicowe:

 25 V 2010r. - odbyło się uroczyste podsumowanie dzielnicowego konkursu plastycznego"Spotkanie z Fryderykiem Chopinem".

 6 II 2014r. - odbyła się pierwsza edycja dzielnicowego konkursu recytatorskiego poezji obcojęzycznej "Poezja u Pułaskiego".

 14 III 2014r. - odbyła się pierwsza edycja dzielnicowego konkursu przyrodniczego "Żyj zdrowo i bezpiecznie".

 W latach 2013-2015 - szkoła uczestniczyła w projekcie systemowym "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".

 W roku 2015 gimnazjum otrzymało Certyfikat Szkoły Współpracy świadczący o dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 4 marca 2016r. odbyła się I edycja dzielnicowego konkursu "Wielkie praskie dyktando", zorganizowanego w czterech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli), którego celem było propagowanie poprawnej polszczyzny oraz integracja praskiego środowiska oświatowego.