Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nasze projekty edukacyjne

 

Rok szkolny 2015/2016

PROJEKT EDUKACYJNY realizowany przez uczniów klasy IIc
„CZY DROŻSZE PRODUKTY SĄ LEPSZE I CZY REKLAMY NIE WYKORZYSTUJĄ NASZEJ NIEWIEDZY?”
Termin realizacji projektu – wrzesień 2015 - marzec 2016

W dniu 4 marca 2016r. klasy drugie prezentowały obowiązkowy Projekt Edukacyjny, nad którym pracowały kilka miesięcy. Spośród czterech klas drugich na szczególne wyróżnienie ze strony jury zasłużył projekt klasy 2c, którego koordynatorem była p. Katarzyna Czernicka-Kujawska. Klasa wybrała sobie temat: „Czy droższe produkty są lepsze i czy reklamy nie wykorzystują naszej niewiedzy?”. Projekt zakładał realizację następujących celów:

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności krytycznej analizy komunikatów reklamowych
- zachowanie postawy dystansu i krytycyzmu wobec reklam

Cele szczegółowe:
- wymienianie mediów, w których są zamieszczane reklamy
- uświadomienie roli i miejsca reklamy społecznej w świecie informacji
- znajomość pojęć: reklama, slogan reklamowy
- badanie języka reklamy
- dostrzeganie zalet i wad reklamy jako komunikatu perswazyjnego
- odnalezienie przekazu zawartego w reklamie
- budowanie świadomości odbioru komunikatu reklamowego
- wypowiadanie swojego sądu o reklamie we współczesnym świecie

Cele operacyjne – uczeń:
zapamięta:
- źródłosłów słowa reklama;
rozumie:
- znaczenie pojęć: reklama, slogan reklamowy;
umie:
- wskazać przyczyny braku obiektywizmu w przekazach reklamowych;
- zdefiniować swoje wymagania wobec tego typu komunikatów;
- wskazać wyrażenie będące sloganem reklamowym;
- zareklamować dowolny lub ulubiony przedmiot.

Całość oparta była na przekazie multimedialnym, obejmującym:

  • prezentację „Historia reklamy w pigułce”,
  • blok reklamowy,
  • test uliczny,
  • przeprowadzenie ankiety i jej graficzne opracowanie,
  • quiz „Jaka to reklama”,
  • gazetkę ścienną,
  • reklamę na żywo „Coca Cola”

Wszystkie elementy projektu były, od początku do końca, dziełem uczniów. Sami kręcili filmy reklamowe, przeprowadzali test uliczny i badania ankietowe. Wykonali i przeprowadzili prezentację projektu w sposób dynamiczny i ciekawy. Wyciągnęli wnioski i odpowiedzieli na kluczowe pytanie zawarte w temacie projektu. Ponadto uczniowie stworzyli samodzielnie podkład muzyczny, a także wprowadzili elementy rozrywki w postaci quizu. Osiągnęli tym samym postawione sobie cele. Całość projektu zademonstrowali klasom pierwszym i drugim na sali gimnastycznej.

Gratulujemy uczniom klasy 2c – plastycznej.  Zapraszamy do galerii. 

projekt 2c


 Rok szkolny 2014/2015

Co roku w naszym gimnazjum realizowane są projekty edukacyjne. Klasy drugie przygotowują je zespołowo i prezentują przed szerszym gronem w Dniu Patrona naszej szkoły. W tym roku szkolnym zespoły klas drugich zrealizowały następujące projekty edukacyjne:

"Jak wyglądała Warszawa dawniej a jak dzisiaj" (klasa II B)

"Zagrożenia we współczesnym świecie" (klasa II A)