Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pamięć wieczna jak kamień

Pamięć wieczna jak kamień

   Nasze gimnazjum mieści się na Pradze Północ. To jak wszyscy wiemy dzielnica pełna niespodzianek. Mamy oczywiście na myśli ciekawą jej przeszłość, w której każdy dom, kamienica, podwórko i ulica ma swoją bogatą historię. W projekcie jednak nie Praga lecz Cmentarz Powązkowski, a raczej jego cząstka stanie się przedmiotem zainteresowania i adopcji. 
   Uczniowie klas II i III pod opieką nauczyciela historii p. Anny Krzykowskiej i plastyki p. Katarzyny Czernickiej opracowali trasę, której nadali nazwę - tytuł: PAMIĘĆ WIECZNA JAK KAMIEŃ.
Do pobrania opis całego projektu oraz prezentacja multimedialna wspomagająca realizację projektu.

Historia szkoły

  Pierwotnie w budynku gimnazjum mieściła się Szkoła Podstawowa nr 49.

  Rozpoczęcie budowy szkoły przy ul. Szanajcy 17/19 nastąpiło w 1957r., a zakończenie i oddanie do użytku w 1959r. W orzeczeniu organizacyjnym szkole nadano numer 49. Numer ten nosiła szkoła przy ul. K. Wójcika 5 do momentu jej zlikwidowania w 1954r. Pierwsze zajęcia szkolne w nowym budynku odbyły się 1 września 1959r. Przywiązując duże znaczenie do wychowawczej roli tradycji kierownictwo szkoły już w pierwszym roku pracy ogłosiło konkurs na patrona szkoły. W konkursie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. W pracach konkursowych zaproponowano gen. K. Pułaskiego jako kandydata na patrona szkoły. W wyniku szeroko zakrojonej pracy wychowawczej zgromadzono materiał dotyczący życia i działalności gen. Pułaskiego, nawiązano kontakt z muzeum w Warce. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 9 czerwca 1962r. z udziałem uczniów, rodziców i przedstawicieli władz. W czasie uroczystości szkole wręczono sztandar ufundowany przez rodziców oraz odsłonięto portret patrona szkoły.

      

 

  Zamknięciem pierwszej dekady w życiu i działalności szkoły były uroczyste obchody w dniu 9 czerwca 1969r. W programie uroczystości dziesięciolecia istnienia szkoły i 190 rocznicy śmierci patrona szkoły było wmurowanie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły i wręczenie sztandaru szczepowi harcerskiemu.

 

  W latach 70-tych szkoła utrzymywała liczne kontakty z nauczycielami i młodzieżą innych krajów: 
1. w 1971r. gościliśmy nauczycieli i uczniów z Czechosłowacji oraz nauczycieli z Ukrainy. 
2. w listopadzie 1971r. odbyło się spotkanie z nauczycielami amerykańskimi. 
3. 22 maja 1975r. gościła w naszej szkole delegacja z Afryki, uczestników Międzynarodowego Kongresu Nauczycielskiego.

  Te kontakty dostarczyły zarówno młodzieży jak i nauczycielom wielu przeżyć i nowych doświadczeń. Były następnie kontynuowane w formie spontanicznej, serdecznej korespondencji i wycieczek.

  Do innych ważnych wydarzeń z życia szkoły można zaliczyć wizytę Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego, która odbyła się 25.IV.76r.

  W 1982r. powołana została fundacja im. Zofii Herwich, nieżyjącej nauczycielki j. polskiego z przedwojennej Szkoły nr 49, jednocześnie pisarki i poetki. Mąż fundatorki Maksymilian Herwich zamieszkały w Szwajcarii spełniając wolę małżonki przekazał szkole znaczną sumę na wzbogacenie zestawu pomocy naukowych. Stworzone było również stypendium dla uczniów wybitnych z języka polskiego.

  W 1984r. uchwałą Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęta została praca nad przyznaniem pierwszej Nagrody Patrona. Nagrodę otrzymywał uczeń klasy ósmej, który wyróżniał wysokimi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, kulturą osobistą, działalnością na rzecz środowiska szkolnego.

  W 1990r. podczas uroczystości XXX-lecia szkoły podstawowej odsłonięto pamiątkową tablicę - płaskorzeźbę gen. K. Pułaskiego.

 

  1 lipca 1997r. przy budynku szkoły otwarta została hala sportowa, z której do dziś mogą korzystać uczniowie. Pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 1997r.

 

  1 września 1999r. w ramach reformy oświaty powołane zostało Gimnazjum Nr 30, w którym rozpoczęło naukę 307 uczniów w 10 klasach.

  11 października 2002r. gimnazjum otrzymało imię gen. Kazimierza Pułaskiego. Rada Szkoły ufundowała Sztandar.

      

    17 czerwca 2003r. uroczyście zakończyli rok szkolny ostatni absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 49 im. gen. Kazimierza Pułaskiego.

  W roku szkolnym 2004/2005 - uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły została przyznana po raz pierwszy Nagroda Patrona dla najlepszego ucznia klas trzecich Gimnazjum nr 30. Ustanowiono również Odznaki Patrona dla wybitnych uczniów klas pierwszych i drugich.

   W marcu 2009 roku odbyły się uroczyste obchody 10-lecia istnienia Gimnazjum nr 30. Fotoreportaż z tej uroczystości można obejrzeć w galerii.

 24 listopada 2011r. odbyła się w naszej szkole III Sztafeta Pokoleń, w ramach której zaprezentowane zostało uroczyste przedstawienie mające na celu ocalić i propagować idee patriotyczne wśród młodzieży praskich szkół.

 

Od wielu lat gimnazjum organizuje różne konkursy dzielnicowe:

 25 V 2010r. - odbyło się uroczyste podsumowanie dzielnicowego konkursu plastycznego"Spotkanie z Fryderykiem Chopinem".

 6 II 2014r. - odbyła się pierwsza edycja dzielnicowego konkursu recytatorskiego poezji obcojęzycznej "Poezja u Pułaskiego".

 14 III 2014r. - odbyła się pierwsza edycja dzielnicowego konkursu przyrodniczego "Żyj zdrowo i bezpiecznie".

 W latach 2013-2015 - szkoła uczestniczyła w projekcie systemowym "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".

 W roku 2015 gimnazjum otrzymało Certyfikat Szkoły Współpracy świadczący o dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 4 marca 2016r. odbyła się I edycja dzielnicowego konkursu "Wielkie praskie dyktando", zorganizowanego w czterech kategoriach wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli), którego celem było propagowanie poprawnej polszczyzny oraz integracja praskiego środowiska oświatowego.