Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła współpracy - ogólne założenia projektu

Nasza szkoła od lutego 2014 roku uczestniczy w projekcie: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.

 

 

Wspólnie z rodzicami i uczniami opracowaliśmy nasze cele i zasady współpracy.

Nasze cele

 1. Opracowanie jednolitego, przyjaznego, integrującego i spójnego systemu współpracy szkoły z rodzicami.
 2. Zwiększenie zaangażowania rodziców w realizacje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
 3. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty pracy szkoły.
 4. Doskonalenie form wzajemnej współpracy, integracja wszystkich podmiotów
 5. Uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych
 6. Wypracowanie przyjaznego klimatu współpracy opartego na partnerstwie i rzeczywistym dialogu

Zasady współpracy w ramach
 szkolnego programu aktywnej współpracy

 • Słuchamy się wzajemnie
 • Szanujemy odmienne poglądy i opinie
 • Szukamy porozumienia
 • Dobrowolnie bierzemy udział w działaniach
 • Koncentrujemy się na celu naszej pracy
 • Jesteśmy aktywni i konkretni
 • Dzielimy obowiązki
 • Szeroko informujemy o działaniach i wynikach podjętych działań
 • Współpracujemy systematycznie
 • Wybieramy pomysły demokratycznie
 • Jesteśmy odpowiedzialni za wspólne działania
 • Dbamy o dobre relacje

W ramach projektu MEN współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny nasza szkoła w roku szkolnego 2006/07 otrzymała nową pracownię komputerową oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które znajduje się w bibliotece szkolnej. Drugą pracownię otrzymaliśmy w czerwcu 2008 roku.